Startsidan Kontakt
Startsidan
Historia

Starten av CarGard

Det första CarGard larmet såg sitt ljus 1978. Detta larm hade automatisk aktivering och avstängning skedde med en speciell induktiv magnetnyckel som lades mitt för "låset" som var placerat på insidan av vindrutan. Just denna typ av lösning är orsaken till att många larm än idag har lysdioden monterad på vindrutans insida medan t.ex. andra länder ofta haft en utveckling med endast en liten lysdiod placerad någonstans på instrumentbrädan. Detta ger inte lika bra synlighet som vindruteplaceringen, dessutom känns alltid ett CarGard larm igen på sin karakteristiska statuspanel.
CarGards första larm vart en omedelbar succé och kopierades flitigt av andra tillverkare. Larmet genomgick en viss utveckling och släpptes senare som CarGard II. Parallellt med billarmen släpptes även anpassade modeller för motorcyklar under namnet BikeGard.

Första fjärrstyrda larmet

Nästa steg i CarGards utveckling var ProGard med modellerna IRC och ML2. Dessa två var egentligen samma larm men den ena (ML2) styrdes med magnetlås à la CarGard I och CarGard II, medan IRC var CarGards första fjärrstyrda larm. IRC är en förkortning för Infra Red Control vilket innebär att fjärrkontrollen sänder sin kod med IR ljus och fjärrkontrollen måste riktas mot mottagaren i bilens vindruta. Detta var också första gången som CarGard erbjöd färdig kabelstam till larmet, detta kortade ned installationstiden samtidigt som installationerna kunde göras prydligare. Denna typ av kabelstam var CarGard först med på marknaden och lösningen har kopierats av nästan alla andra larmtillverkare, dock med varierande resultat.
Efter knappa två år fick IRC och ML2 stryka på foten för lanseringen av modellerna 1110 och 1120 i slutet av 1988. Detta larm var så otroligt avancerat för sin tid att vissa larm inte ens når upp till denna nivå idag. Faktum är att larmet var så tekniskt avancerat att inte alla installatörer var mottagliga för alla möjligheter som erbjöds med detta larm och hellre använde enklare larmsystem. Larm typerna 1110 och 1120 modifierades också för att erbjudas som original larm hos Volvo.

Det stora genombrottet

1989 släpptes CarGard Mini, detta var sista generationen som erbjöds med induktiv magnetnyckel. Benämningen Mini syftade framför allt till den extremt lilla larmcentralen, denna gav installatörerna nya möjligheter att dölja larmet i bilen.
I början av 90-talet satte CarGard ner foten ordentligt med modellen 900, detta vart en ordentlig succé och CarGard 900 monterades i var och varannan bil i Sverige. 1110 och 1120 löpte vidare parallellt med 900 som ett mer avancerat alternativ. Kort där efter introducerades CarGard Micro, detta larm ersatte för första gången på allvar larmen med magnetlås genom att erbjuda fjärrkontroll redan på ett instegslarm. Modellen Micro tillhör antagligen än idag bland de minsta billarms centraler som någonsin byggts. Senare introducerades modellen 950 och 950S som var en ytterligare vidareutveckling av 900 modellen, och både Micro och 950S kom att lanseras i modifierade marin utförande under varumärket BoatGard. Med introduktionen av 950S kom även CarGards karakteristiska fyrknappars fjärrkontroll med Anti Grabber Code. Detta var ett genombrott då detta gjorde det omöjligt att "spela in" fjärrkontrollens kod eftersom fjärrkontrollen bara använde samma kod en gång. Denna fjärrkontroll finns än idag som tillbehör till bl.a. T70C/T71C.
CarGard 650S lanserades som en bantad version av CarGard 950S framför allt för bilar utan centrallås. Avsaknaden av centrallåsreläer gjorde 650S till en perfekt plattform att anpassa för installationer av larm i husvagnar, och CaravanGard blev en verklighet.

Stöldskydd

Under 90-talets senare hälft ökade mängden privatimporterade bilar lavinartat. Försäkringsbolagen drog öronen åt sig eftersom många av bilarna som kom in över gränsen var rikligt utrustade och därmed otroligt attraktiva att stjäla. Försäkringsbolagen krävde oftast immobiliser och i vissa fall även larm för att överhuvudtaget erbjuda någonting mer än trafikförsäkring till denna typ av bilar. CarGard lanserade modellen 850S som i en unik konstruktion erbjöd både fjärrstyrt larm och immobiliser i samma skal, installationstiden vart kortare än för separata enheter och prisnivån vart attraktiv. Men även en "light" version togs fram där hela larmdelen togs bort, beteckningen blev 800S. Dock sparade man styrningen för centrallåset vilket gjorde att i samma knapptryckning som man aktiverade/deaktiverade immobilisern även låste/låste upp bilens centrallås. En helt unik produkt på marknaden.
Liknande lösningar där man kombinerade larm och immobiliser samt renodlade fjärrstyrda immobiliser enheter efterfrågades från båtägarna. 850S och 800S marinkonverterades genom att bl.a. sänka strömförbrukningen samt skydda elektroniken ännu bättre mot den tuffa miljön på sjön. Samtidigt togs en ny vattentät fjärrkontroll fram.

EU Mopeder

Även marknaden för försäljning av EU mopeder började blomstra under slutet av 90-talet, mopeder i läckra designer och med höga priser gjorde mopederna attraktiva i tjuvarnas ögon. Försäkringspremierna skenade i takt med antalet stulna mopeder och många försäkringsbolag kräver idag extra stöldskydd i form av immobiliser. Under varumärket BikeGard togs en extremt liten immobiliser fram för speciellt för mopeder och motorcyklar.

CarGard T70C

Under 1998 började utvecklingsarbetet med modellen 750S/A som till större delen byggde på ett 950S med vissa modifieringar, istället för att styras av CarGards fjärrkontroll skulle detta larm bli det första CarGard larm som kunde styras av en biltillverkares original fjärrkontroll. Modellen var framförallt inriktad mot VW gruppens bilar eftersom dom tidigt erbjöd original fjärrkontroll till många bilmodeller. 750S/A lades senare på is till förmån för utvecklingen av T70C som kom att erbjuda otroligt mycket större flexibilitet genom att T70C klarar både digitala och analoga elsystem. Detta gör att ett T70C kan installeras och anpassas till nästan alla bilmodeller och deras original fjärrkontrollsystem. I och med lanseringen av T70C tillkom en mängd nya tillbehör, flera helt unika och nya för billarms-marknaden. Som exempel kan nämnas GSM-modul med tvåvägs riktad kommunikation mellan larm och användare. Även GPS antenn för positionering och överfalls sändare för att nämna några tillbehör. I och med denna nya generations flexibilitet har många nya funktioner också tillkommit så som antikapnings funktion som ger användaren möjlighet att stänga av bilen från valfri mobiltelefon om man blir bestulen på bilen. Tvåvägs kommunikationen ger även möjligheten att styra de flesta typer av motorvärmare med endast ett SMS meddelande. Många olika lösningar kan skräddarsys där bara fantasin sätter gränserna.

CarGard får ny ägare

I september 2004 förvärvade DEFA AS CSD AB (producent och ägare av CarGard), och som Svensk generalagent utsågs KG Knutsson AB som sedan tidigare distribuerar DEFAs övriga produkter i Sverige. CarGard är nu inne i sin mest expansiva fas i företagets historia.

Historia